"showbiz-viet" (Có 12 kết quả)

Những đứa trẻ nổi tiếng ở showbiz Việt

Cùng là người nổi tiếng trong showbiz, nghệ sĩ có cách dạy con khác nhau, nhưng họ đều có điểm chung là muốn con tập tính kiên nhẫn, nghiêm khắc đúng lúc và không muốn con ỷ lại vào sự nổi tiếng của gia đình.

Đọc Thêm